Reiki – pozitivní energie

Mnoho lidí se dotazuje na možnost zneužívání energie Reiki. Je nebo není Reiki pozitivní energie?

Základy používání Reiki

Při používání energie Reiki je nutné pochopit nejdůležitější poučku pro posílání energie Reiki. Ať už posíláte energii do situace, vztahu, osobě, zvířeti apod., vždy je nutné mít na paměti všestrannou spokojenost. Není možné do posílání vkládat vlastní ego a přání. Pokud se oprostíte od chtění, pak je Reiki pozitivní energie.

Příklad posílání Reiki – nevhodná varianta

Prodáváte například hrnečky a jdete na obchodní jednání za majitelem pensionu. Vaší snahou je prodat co nejvíce. Mnoho lidí dělá chybu, že si posílá energii s projevem vlastního přání: „Na tomto jednání prodám 100 hrnečku“. Toto je však špatně. Tímto dochází k ovlivňování energie. Toto už není Reiki, ale magie. Takové počínání se dříve nebo později obrátí proti Vám.

Příklad posílání Reiki – pozitivní energie

Daleko vhodnější je posílání energie Reiki s přáním: „Jednání ohledně prodeje hrnečků dopadne k všestranné spokojenosti“. Výsledkem jednání může být i to, že neprodáte ani jeden hrneček. Nicméně v tomto případě platí pravidlo Reiki – pozitivní energie. Otevřou se totiž komunikační kanály a majitel penzionu si například vzpomene, že jeho bratranec bude zanedlouho otevírat hotel a možná bude potřebovat hrnečky. Vy získáte doporučení a díky tomu na následujícím jednání prodáte například 5 000 hrnečku. Všechny strany jsou spokojené a můžete směle prohlásit, že Reiki je pozitivní energie.

Reiki – pozitivní energie – naučte se ji používat

Chcete se naučit pracovat s energií Reiki. Základní osvojení technik můžete zvládnout během víkendového kurzu Reiki. Podívejte se na aktuální termíny pořádaných kurzů. Přijměte princip Reiki – pozitivní energie.